Endra opningstid på legekontoret

Legekontoret endrar opningstidene sine for å unngå at dei må stenga ned dersom dei tilsette må i karantene. Dette er altså ein midlertidig koronaturnus, der dei utvidar opningstida nokre dagar for å gje same timetilbod til deg som pasient.

I første omgang gjeld dette for veke 47 til og med veke 49, 16. november til og med 4. desember. 

Opningstid til legekontoret

  • måndag: Tarjei Asprutsen og vikarlege Sonia Baban kl. 8-19.30.
  • tysdag: Bjarte Sørensen kl. 8-12. Tarjei Asprutsen og vikarlege Sonia Baban kl. 12-15.30.
  • onsdag: Bjarte Sørensen kl. 8-19.30. 
  • torsdag: Tarjei Asprutsen og vikarlege Sonia Baban kl. 8-12. Bjarte Sørensen kl. 12-19.30.​
  • fredag: Tarjei Asprutsen og vikarlege Sonia Baban kl. 8-15.30.

Dette gjeld avtalte timar, telefontida er uendra.