Endringar på legekontoret

Endringar på legekontoret

Fastlege Birgitte Vevatne skal snart ut i permisjon og Idunn Idsøe skal vera vikar for ho frå 1. mars 2024. 

Du som har Birgitte som fastlege vil i ein overgangsperiode frå no til 1. april ikkje kunne bestilla timar på nettet slik du kanskje er vandt med. 

Fram til 1. april må du som ønsker time altså ringe legekontoret på 51 75 71 00 eller skrive melding via helsenorge.no til legekontoret. 

Etter 1. april vil du kunne bestille time som vanleg via helsenorge.no hos Idunn.