Fleire på nett

Kvar torsdag frå og med 7. november startar me med drop-in i biblioteket på Hjelmeland. Me ønsker at fleire skal komme seg på nett. 

Annan kvar gong er det ei innleiing med moglegheit til rettleiing etterpå, og denne gongen er det Hjelmeland Sparebank som kjem for å fortelje litt om BankID og banken sine digitale løysingar. 

Her kan du komme å få hjelp til det du lurer på eller står fast med sjølv. 

Velkommen til Ryfylkebiblioteket, kvar torsdag kl. 13.00-15.00.