Forslag til planstrategi 2024-2028

Kommunestyret vedtok i møte 13. juni 2024 å legga planstrategi 2024-2028/planprogram ved revisjon av kommuneplanen ut på høyring. 

Les høyringsframlegget til planstrategi 2024-2028

Inne i planstrategien ligg også planprogram for revisjon av kommuneplanen (kapittel 4 er ei kokebok for kommande revisjon av kommuneplanen).  

Kom med innspel

Frist for å koma med innspel er 11. august 2024. 

Slik kan du vera med å påverka: 

Send innspel elektronisk via skjema eller til postmottak@hjelmeland.kommune.no

Link til kommunestyrevedtaket

Les høyringsframlegget til planstrategi 2024-2028 (PDF, 2 MB)