Forsvaret har øving i kommunane i Rogaland

Forsvaret vil i perioden 6. mars – 26. mars 2023, rekvirere områder til gjennomføring av øvinga «Jøssing». Øvinga vil berøre alle kommunar i Rogaland.

Øvinga gjennomførast av Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08). Sjølve avdelingstreninga består av inntil 4000 soldater kor trening av distriktstaben blir prioritert. Det vil bli noko bruk av feltvogner og lastebilar som transportmiddel. Øvinga gjennomførast utanfor definerte verneområder i alle berørte kommunar. Bruk av pyrotekniske markeringsmidler kan førekoma. Eventuell skarpskyting vil kun føregår på etablerte og godkjente skytebanar.

Forsvaret oppfordrar sivile grunneigarar om å holda bommar opne eller merkar bommar tydeleg med kontaktinformasjon slik at Forsvaret kjem til innanfor dei rekvirerte områda.

Rekvisisjonen blir gjort med heimelt i Lov om militære rekvisisjoner med tilhørende forskrifter, samt Lov
om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Spørsmål om øvinga

Spørsmål om øvinga eller eventuelle erstatningskrav under og etter øvinga kan rettas til
kontaktperson i HV-08: major Hans Borgfjord: tlf. 51 34 39 30, e-post: hborgfjord@mil.no