Framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026 på høyring

Kommunestyret skal ha møte torsdag 15. desember kl. 14. Der skal dei mellom anna behandle formannskapet sitt framlegg til budsjett. 

Budsjett og handlingsplan 2023-2026

Saksframlegget i Formannskapet

Merknadar kan sendast inn til postmottak@hjelmeland.kommune.no