Framlegg til budsjett og økonomiplan på høyring

Formannskapet behandla i møte 20. november forslag til Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022. I samsvar med kommunelova § 45 vert formannskapet sitt framlegg med underlagsdokument no lagt ut på høyring.

Dokumenta finn du her. Du kan også lese dei på biblioteket.

Eventuelle merknadar kan leverast elektronisk på skjema for høyingsuttale

eller sendast til:

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland

eller postmottak@hjelmeland.kommune.no. 

Frist for innspel er 10. desember.