Frivilligfondet

Du kan no søkje om støtte frå Frivilligfondet.

Føremålet med Frivilligfondet er å stimulera til allsidig kultur- og fritidstilbod for innbyggjarar i Hjelmeland kommune. Tiltak og aktivitetar for barn og unge er særleg prioritert.
Søknadsfristar er 1. desember.

Her finn du søknadsskjema og meir informasjon om Frivilligfondet.