Fugleinfluensa

Fugleinfluensa er påvist i Rogaland. Alt fjørfe, og andre fuglar i fangenskap i Rogaland sør for Boknafjorden, må nå haldes inne, eventuelt ute i ein innhegning med tett tak.

Portforbudet skal hindre smitte. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. 

Les meir på Statsforvaltaren i Rogaland si heimeside