Godkjente reguleringsplanar for ferjekaiane Nesvik og Sande

Kommunestyret godkjente begge reguleringsplanane for ferjekaiane på Sande og Nesvik i møte den 13.desember 2018.  

Planvedtaket blir med dette kunngjort. Klagefrist er 20 januar 2018.

Plandokumena og meir info om den enkelte plan:

R170 Detaljreguleringsplan Sande ferjekai

R171 Detaljreguleringsplan Nesvik ferjekai

 

Grunneigarar/berørte partar + høyringsinstansar og overordna myndigheiter blir varsla i eigne skriv.


Plan-og forvaltningsavdelinga