Hagerømlingar - uønska gjester i naturen

Hagerømlingar - uønska gjester i naturen

Har du sett ein av desse? 

  • Parkslirekne
  • Kjempespringfrø
  • Mispelartane

Desse er nokre av mange planteslag som veks ute i naturen som anten er forvilla frå hagar eller dei er på annan måte komne med på lasset frå utlandet.

Mange av dei vil me helst bli kvitt eller i det minste hindra at dei spreier seg ennå meir. Dette fordi dei både kan trua det biologiske mangfaldet og gjera stor skade i landbruket. 

Her krevst det felles innsats – og alle kan hjelpe til.

Dette kan du gjere

Vertsplante for Pærebrann

Mispelartane er vertsplante for den alvorlege plantesjukdommen Pærebrann. Det er særs viktig for fruktdyrkarane i området å unngå stor spreiing av denne sjukdommen. Difor er det viktig å hindre spreiing av desse plantene.

Parkslirekne og kjempespringfrø spreier seg fort og breier seg ut og skyggar ut dei plantene som er naturleg heimehøyrande i området.

Du kan finna meir informasjon om framandartane hjå Artsdatabanken