Høyring alkoholpolitisk plan

Høyring alkoholpolitisk plan

Forslag til alkoholpolitiske retningslinjer 2024-2028 for Hjelmeland kommune vart lagt ut på høyring av formannskapet 6. februar 2024. 

Les høyringsutkastet til alkoholpolitisk plan 2024-2028. (PDF, 160 kB)

Frist for merknad er 4. mars 2024. 

Merknad kan sendast inn via høyringsskjema digitalt.

Eller du kan sende meknaden til postmottak@hjelmeland.kommune.no 

Saka vil bli sluttbehandla i formannskapet 19. mars og kommunestyret 4. april.