Høyring: Frivilligstrategi

Frivilligstrategien vår er revidert og skal no ut på høyring. Frivilligstrategien er godt forankra i kommuneplanen (2019-2023):

"Kvar for oss er næringsliv, frivillig sektor og offentleg sektor viktige drivarar i lokalmiljø. Ved å jobba meir på tvers og sjå ting i ein større samanheng kan me oppnå ein større meirverdi for alle. Hjelmeland kommune vil legga til rette for ein frivillig sektor med stort mangfald i lagsliv og breitt engasjement."

Høyringsdokument

Merknadar og høyringsfrist

Eventuelle merknader til Frivilligstrategi rettast til:

  • Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland
  • via elektronisk skjema
  • pr. e-post postmottak@hjelmeland.kommune.no

Frist for uttale er 20. juni 2021.