Høyring - lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn

Forslag til lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn fra bustad, hytter, turistanlegg og liknande verksemder med utslepp mindre enn 50 pe. for kommunane i sørlege del av Ryfylke og på Jæren.

Kommunane Hjelmeland, Strand, Sandnes, Kvitsøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå har laga forslag til ny lokal avlaupsforskrift for utslepp frå mindre avlaupsanlegg. 

Ny forskrift for Jæren og sørlege delar av Ryfylke er hjemla i Forureiningsforskrifta kapittel 12 og gjeld for utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus, hytter og liknande mindre enn 50 pe. (personekvivalenter).

Forslaget til forskrift og høyringsdokument 

Oversiktskart

Sjå kartet som høyrer til forskrifta.

Merknadar

Eventuelle merknader kan sendes til postmottak@hjelmeland.kommune.no innan 15. desember 2020.