Høyring: Namn på gangvegar

Areal og forvatlningsutvalet (AFU) har i sak 67/18 vedtatt at namneforslaga for gangvegar/-stiar i Hjelmeland sentrum skal leggast ut på høyring. 

1. Hagalidstien
2. Sæbøstien
3. Gamlevegen
4. Åstien (grønn på kartet, langs elva ved kommunehuset)
5. Vågastien
6. Sæbøbakken
7. Hjelmelandsbrua
9. Prestøyrbakken
9A. Lensmannsbakken
10. Bedehusstien
11. Omsorgstien
12. Hjelmbakken
14A. Klokkarbakken
15. Solvangstien
16. Skulestien
16A. Helsespødlå
17. Breidablikkstien
18. Breidablikkbakken
19. Klungen


Merknad, synspunkt eller forslag kan sendast in npå elektronisk skjema for høyringsuttale, eller på epost til postmottak@hjelmeland.kommune.no innan 11.12.2018.

Haldis Karine Nilsen
Plan og forvaltningssjef
E-post
Telefon 404 39 120