Høyring - revisjon av Ulla-Førre reguleringa

På bakgrunn av krav frå Suldal, Hjelmeland og Bykle kommunar og føringar frå NVE har Statkraft utarbeidd eit revisjonsdokument som mellom anna skildrar reguleringane og vurderer dei ulempene ein er kjent med. 
Revisjonsdokumentet og fråsegnene til dette vil utgjere ein viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.
Saka er nå på offentleg høyring.

Statkraft Energi AS

Revisjonssaken i NVE med tilhøyrande dokument

Revisjonsdokumenta ligg òg til gjennomsyn/utlån i Hjelmeland bibliotek

Fråsegn kan sendast på:

Merk epost/brev med «Fråsegn» og saksnummer 201802490 i emnefeltet, og oppgi namn og organisasjonsnummer i innleiinga om du representerer ein bedrift.

Frist

Fristen for å sende fråsegner er 1. desember 2021.