Høyring - vegnamn

Areal- og forvaltningsutvalet (AFU) vedtok i sak 012/19 å legge følgande vegnamn ut på høyring. 

Hjelmeland

  • Vegparsell ved hotellet: Klokkarbakken

Ombo: 

  • Vegparsell på Helgaland: Bandåsvegen

Me ber om at eventuelle synspunkt i desse sakene vert sendt kommunen innan 2. april 2019.

E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no
Brev: Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland