Høyring - vegnamn

Areal og forvaltningsutvalet (AFU) vedtok i sak 068/20 å legge følgande vegnamn ut på høyring:

  • Bjørkåsen
  • Valvikvegen

Begge parsellene ligg på Randøy.

Me ber om at eventuelle synspunkt vert sendt kommunen innan 1. desember 2020. 

Send synspunkta til