Kommunal planstrategi

Forslag til ny kommunal planstrategi vart sendt på høyring av kommunestyret i mai. Høyringsfristen har no gått ut, og der er kome inn rundt ti merknadar.

Rådmannen vil no gå gjennom merknadane og laga ei ny sak til formannskap og kommunestyret slik at strategien kan bli sluttbehandla og ferdigstilt.

Det vert teke sikte på at kommunestyret vedtek enedleg planstrategi i møtet 24. september.

Les kommunestyret sitt forslag. (PDF, 2 MB)