Kommunal straumstøtte til næringslivet - Ny søknadsrunde

Kommunestyret vedtok i sak 059/22 å innføre kommunal straumstøtte til næringslivet i kommunen. Ordninga blei vidareført til også å gjelde 1. kvartal 2023, og no er det klart for 2. søknadsrunde.

Søknadsfrist er 15.02.2023

Trykk her for å lesa meir og søke om straumstøtte