Kommunestyre- og fylkestingsval 2023

Kommunestyre- og fylkestingsval 2023

DER var me ferdige med tellinga og valoppgjeret er tatt for denne gang. 

Sjå resultatet av valet i Hjelmeland 2023.

Kandidatkåring

Slik ser det nye kommunestyret i Hjelmeland ut:

Senterpartiet

 • Anita Husøy Riskedal 
 • Berit Søvik Østerhus
 • Arthur Fjeldheim Egeland
 • Solveig Romsø Øye
 • Anna Lena Kleppa
 • Frode Riskedal
 • Mari Madland
 • Tårn Sigve Schmidt
 • Dagfinn Svadberg Hatløy

Kristeleg Folkeparti

 • Ståle Halsne
 • Asbjørg Kvame Hetlesæter

Høgre

 • Leif Magne Kleppa
 • Torunn Munthe
 • Johannes Soppeland
 • Bengt Åke Hauge
 • Astrid Fossaa Viga

Arbeidarpartiet

 • Gaute Hauge
 • Katrine Stangelo

SV - Sosialistisk Venstreparti

 • Silje Sværen

Her kan du sjå kryss og slengarar - kandidatstemmetala per parti (PDF, 543 kB)