Kommunsetyre- og fylkestingvalet 2019

Me er i gang med årets val! Frå og med 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste. Tidlegrøystinga skjer denne gang i biblioteket på Vågahuset i opningstida kl. 10.00-15.30. Hugs å ta med deg legitimasjon.