Koronapandemien

Pandemien er dessverre ikkje over, og med aukande smittetrykk i Noreg er det viktig å hugse på køyrereglane. 

Hugs

  • å halde deg heime om du blir sjuk
  • å teste deg for covid-19 om du får luftvegssymptom
  • å ha god hoste- og handhygiene
  • at dersom du får påvist covid-19 skal du isolere deg heime

 

Koronavaksine

Me vil også minne om at det fortsatt er mogleg å få koronavaksine, både dose 1, 2 og 3 alt etter kva du treng.

Bestill koronavaksine.