Kultur- og idrettsstipend

Kultur- og idrettsstipend

Rogaland fylkeskommune deler årleg ut kultur- og idrettsstipend til profesjonelle kunstnarar og idrettsutøvarar. Frå 2024 er søknadsfristen 15. januar. 

Stipendet er eit viktig økonomisk bidrag til profesjonelle kunstnarar og idrettsutøvarar som ønsker å vidareutvikla seg innan sine område. 

Stipenda blir delt ut innan områda: 

  • litteratur, visuell kunst, musikk og idrett
  • på idrettsfeltet blir utvikling av nye talent prioritert

I år hadde Rogaland fylkeskommune gleden av å dela ut 18 stipend. Det blei delt ut 14 stipend til profesjonelle kunstnarar og fire stipend til talent innan idrett. 

  • kunstnarar blir tildelt stipend á 100 000 kroner
  • idrettsutøvarar blir tildelt stipend á 50 000 kroner

Les meir om kultur- og idrettsstipendet på Rogaland fylkeskommune si heimeside.