Ledige stillingar

Er du på jakt etter ny jobb? Nå har me ein del ledige stillingar i kommunen, kanskje du finn noko som passar for deg? 

Avdeling barneverntenesta

Omsorgssentra

Sjå oversikten over alle stillingane.