Me digitaliserar utsending av faktura

Me er i ferd med å gjennomgå våre tenester med sikte på auka bruk av digitale verktøy. Dette gjer me for å effektivisere og redusere kostnadar. Me startar no med digitalisering av utgåande faktura til kundar. Me tar sikte på at dette trer i kraft frå og med september månad.

Slik vert den nye fakturaen sjåande ut:

Ny faktura - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

Den nye løysinga inneber at alle faktura vert forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks), eller som vedlegg i ein e-post. Om dette ikkje er muleg vert fakturaen levert som papirfaktura i postkassa di.

For meir informasjon, sjå informasjonsvideoen her

Les meir om kva dette tyder for deg som kunde

Torill Berge
Rådgjevar skatt
E-post
Telefon 404 39 024