Melding om vedtatt reguleringsplan - Sandanger hyttefelt.

Kommunestyret godkjente i sak 30/24 i møte den 15.05:  Detaljreguleringsplan for Sandanger hyttefelt, gnr 92 bnr 4,5, Randøy

På arealplaner.no er vedtak, plankart, føresegner og planskildring å finne.

Klagefrist på vedtak er 15.07.2024

Ev klage sendast til Hjelmeland kommune postmottak@hjelmeland.kommune.no eller via digitalt skjema:

 

Plan og forvaltning