Modernisering av mobilnettet

Nå skjer det modernisering av mobilnettet på Randøy (i veke 47) og Årdal (i veke 49). Det betyr at du kanskje vil oppleve at hastigheita og dekninga blir betre i 4G-nettet. Samstundes skal dei starte å skru på 5G-nettet. 

Under arbeidet kan du oppleve nedsett kvalitet på nettet. Dei jobbar for at perioden skal bli så kort som mogleg og anbefalar at du ringer og sender meldingar over WiFi når arbeidet pågår.