Nasjonal pressekonferanse

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har overtatt ansvaret for å oversette og tolke regjeringens nasjonale pressemeldinger og pressekonferanser under pandemien. 

Pressekonferansen 7. desember på fleire språk

Pressemelding: Nye nasjonale smitteverntiltak for å behalda kontrollen

Pressemelding: Nærkontaktar må i smittekarantene ved mistanke om omikron