Naturtypekartlegging på Randøy

I juni starta biologar frå Miljøfaglig Utredning AS og Ecofact Sørvest å kartleggje naturtypar i Rogaland. Miljøfagleg Utredning vil kartlegge landskapsvernområda Synesvarden og Jærstrendene, medan Ecofact vil kartlegge naturtypar i utvalde område i fylket.

Les artikkelen på Fylkesmannen i Rogaland sine heimesider.