Ny avgrensa høyring - Reguleringsplan R183 Ullestad bru

På bakgrunn av endringar blir forslag til R183 Detaljregulering for Ullestad bru lagt ut til ei ny avgrensa tilleggshøyring.
 

Informasjon om endring går fram av nytt høyringsbrev (PDF, 368 kB).
Endringane blir primært gjort for at dagens bru då kan brukast medan ny bru blir etablert.

Forslag til nytt plankart (PDF, 2 MB)
Opphavleg høyringsutkast

Merknadar

Merknader kan sendast til kommunen:

  • elektronisk skjema
  • e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no 
  • post: Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland

Merk med planID R183.

Høyringsfrist 

Høyringsfristen er 1. august 2022.

Har du spørsmål? Kontakt saksbehandlar: Ingunn Varanes-Meland tlf. 404 39 132

Saken blir sett opp til 2.gongsbehandling i Areal-og forvaltningsutvalet i første møte etter sommaren.