Ny krisepakke for frivilligheita

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelige innteksbortfall frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet. 

Krispakke 2 gjeld for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkarane må være registert i frivillingregisteret.

Les meir og sjekk om de kan søke kompensasjon.