Ny taksering av eigedomsskatt

I sommar og haust skal det gjennomførast ny alminneleg taksering av eigedomsskatten. Frå 1. mars 2020 kjem det ny takst for kommunal eigedomsskatt, denne gjeld for skatteåret 2020. 

Les meir om takseringa.