Oppdater foreningsportalen

Oppdater foreningsportalen

No er det tid for oppstart av gode aktivitetar i frivillige lag og organisasjonar. Siste året er det kome mange ny innbyggarar til Hjelmeland, då er det høve for frivillige lag å få nye medlem og deltakarar.

Då er det tid for at informasjon om frivillige lag blir oppdatert i foreningsportalen for Hjelmeland. Gå inn på foreningsportalen og sjå om det er rette opplysningar om din organisasjon.

Dersom det er nokon som treng hjelp til å oppdatere opplysningar kan de ta kontakt med frivilligsentralen.

Åsmund Sigmundstad

  • tlf. 404 39 155
  • e-post asmund.sigmundstad@hjelmeland.kommune.no