Oppdaterte reglar for besøk på omsorgssentra

Pårørande, eller andre, som har vore på utanlandsreise siste 10 dagar, også til land, utanom Norden,  som ikkje er omfatta av karanteneplikt, bør ikkje kome på besøk før 10 dagar etter heimkomst. Viss de vert testa for Covid-19, bør de ikkje kome på besøk før negativt prøvesvar ligg føre.