Oppheva vatningsforbod i Årdal og Fister

Vatningsforbodet i Årdal og på Fister er oppheva. 
 

Kvar månad frå og med desember 2020 har me hatt nedbør under normalen, berre mars nådde nesten opp i normalt nivå. Me treng difor å vera føre var, i tilfelle det fortsette med lite nedbør.

Forbruket av vatn har for tida vore større enn det me har klart å produsere, dette kan føre til lågt trykk og ustabil levering, noko som igjen kan gå utover brannvassdekninga. 

For å unngå større problem ber me at folk nyttar vatn med sunn fornuft.