Opplæringsjakt på villrein

Er du interessert i villreinjakt, men veit ikkje heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? I samarbeid med verdiskapningsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt 4. - 6. september 2020. Tilbodet gjeld ungdom i alderen 16 - 20 år busett i kommunane Vinje, Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Kvinesdal, Sirdal, Hjelmeland og Suldal. 

Les meir og meld deg på. (PDF, 763 kB)

Det er plass til 8 deltakarar. Førstemann til mølla får plassane! Frist for påmelding er 7. august.