Oppstart planarbeid

Formannskapet vedtok 18.12.2019 sak FSK 110/19 oppstart av revisjon av Rusmiddelpolitisk/alkoholpolitisk handlingsplan.
Innspel til planarbeidet kan sendast til postmottak@hjelmeland.kommune.no innan 27.1.2020.