Oppstartvarsel - Reguleringsplanarbeid Knutsvik, Jøsneset

Ravi Rådgivning AS varslar oppstart av reguleringsplanarbeid på Knutsvik, Jøsneset. Planarbeidet gjeld fortetting fritidsbustader, ny småbåthamn og lokalisering av overskotsmasse/landbruk.
 

Planarbeidet vil omfatte:

- Gnr 13 bnr 9: inntil 12 nye hytter og småbåthamn. jf H16 og S17 i kommuneplanen.
- Gnr 13 bnr 2 og 12/1: fortetting med 15-25 nye hytter som endring av reguleringsplan R112
- Gnr 12 bnr 2:   midlertidig deponi for overskotsmasse og framtidig landbruk.

Merknader til planoppstart skal rettast til:
- Ravi Rådgivning AS Alvaliå 24, 4365 Nærbø, 
- ivar@ravias.no

med kopi til Hjelmeland kommune: post@hjelmeland.kommune.no

Merknadsfrist  30. August  2022. 

Les heile varslingsbrevet. (PDF, 110 kB)

Kart som viser varsla planområde (PDF, 158 kB)