Ordføraren fortsatt sjukemeldt

Ordførar Bjørn Laugaland er framleis sjukemeldt, førebels 50%. Fungerande ordførar er i mellomtida Anita Husøy Riskedal. Ved enkle tilfeller vert begge ordførarane deltakande i kvardagen der det er naturleg å få til.