Ordføraren sin møteplan

Dato Møte
5. november Styremøte Setesdals Vesthei Ryfylkeheiane Landksapsvernområde (SVR), kl. 11-15, Gjesdal
Gruppemøte Senterpartiet (SP), kl. 19.30-22.
6. november Synfaring med Kulturmiddefondet, Håheller og Nordskår.
7. november Synfaring med Kulturminnefondet, kl. 8-11, Åse.
Møte med Fiberutvalet, kl. 15-16.
Møte med rådmannen og varaordførar + leiar av AFU, førebuing av dialogmøte med sektormyndigheter, tema reguleringsplanar Sande og Nesvik fergekaiar, kl. 16-17.
Kommunestyremøte, kl. 17.
8. november Møte med sentrale myndigheter om finansiering av båtruter i Ryfylke, Oslo.
Møte med NFKK (Nettverk Fjord og Kyst Kommunar) og sentrale politikarar, Oslo.
Møte med Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Statens vegvesen, Stavanger. Varaordførar tek seg av dette møtet.
9. november Møte med NFKK (Nettverk Fjord og Kyst Kommunar) og sentrale politikarar, Oslo.
11. november 150 års jubileum for butikken i Jøsenfjorden, kl. 13.30, Jøsenfjorden.

 ​