Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
2. desember Møte med innbyggjar kl. 8.00
Møte med Lyse Elnett kl. 9.00-10.30, Jørpeland
Møte med ordføraren i Strand kommune kl. 10.30-11.00, Jørpeland
Avtale med Strandbuen kl. 12.00-12.30, Hjelmeland
Møte med rådmannen kl. 13.00-14.00
Møte med varaordførar kl. 14.30-15.30
3. desember Synfaring i Årdal kl. 9.30-11.00
Boklansering i kommunestyresalen kl. 18.00-19.30 Det sviv ikkje lenger
4. desember Møte med Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen, heile dagen i Stavanger
5. desember Møte med Statens vegvesen kl. 10.30-11.30, tema er Ryfastopning, Stavanger
Møte med Ryfylkefondet kl. 11.30-13.30, Fylkesordførarkontoret
Møte med næringsdrivande Viganeset kl. 15.00-16.00
6. desember Open dag kl. 9.30-10.30, GEA i Årdal
Kontordag resten
Representasjon under opninga av Suldal Bad på Sand kl. 18.00-21.00, varaordførar møter der
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010