Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
14. oktober Møte med rådmann kl. 13.00-14.00
Møte med Kyrkjeleg fellesråd kl. 14.00-15.00
Møte med varaordførar kl. 15.00-16-00
Gruppeleiarmøte, tema er medlemmer til styre, utval og nemnderm kl. 18.30-19.30
Gruppemøte i Senterpartiet (SP) kl. 19.30-22.00
15. oktober Formannskapsmøte, opplæring kl. 16.00-17.00
Ordinært formannskapsmøte kl. 17.00-21.00
16. oktober Møte med politimesteren i Stavanger, kl. 9.00-10.00, Stavanger
Ringestafett TV-aksjonen, kl. 12.00-16.00, Konserthuset i Stavanger
17. oktober Møte med ny Areal- og forvaltningsutvalleiar (AFU), kl. 9.00-10.00
Møte om eventuell speidarlandsleir i Årdal 2022
Planleggingsmøte om politikaropplæring, kl. 13.00-14.30
18. oktober Kontaktmøte Årdal Aqua kl. 9.00-10.30, Tytlandsvik
20. oktober 50års jubileum Hjelmen 4H kl. 14.00-17.00, Hjelmeland Samfunnshus
TV-aksjonen kl. 17.00-21.00
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010