Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
18. november Møte med rådmannen kl. 13.00-14.00
Møte med varaordførar kl. 14.30-15.30
Årsmøte og gruppemøte Hjelmeland Senterparti kl. 19.00-22.30
19. - 20. november Politikaropplæring på Kommunehuset
21. november Digital kompetanseprosjekt, Oslo (varaordførar deltek)
Møte mellom Rogaland fylkeskommune, Ryfylkekommunane og Samferdselsdepartementet, tema er takstar i Ryfast (varaordførar deltek)
Møte i Verdiskapningsprosjekt Setesdal - Ryfylkeheiane, Sirdal
22. november Møte i Verdiskapningsprosjekt, Sirdal fram til lunsj
Møte med Fylkesmannen i Agder, tema er drift av SVR (Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvern) kl. 13.00-15.00, Sirdal
Møte i Rogaland Senterparti kl. 18.00-21.00, Stavanger
23. november Møte i Rogaland Senterparti, kl. 08.00-13.00, Stavanger
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010