Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
20. januar Møte med rådmannen kl. 13-14
Gruppemøte i Senterpartiet (SP) kl. 18-22
21. januar Kontaktmøte med Årdal Aqua kl. 10-11
Formannskapsmøte inkl. møte med Lyse Nett kl. 12-16
22. januar Sluttseminar/møte om GPS-merkeprosjekt Villrein i Setesdal-Ryfylkeheiane, Kristiansand
23. januar Opplæringsseminar/styremøte i verneområdestyret (nytt styre) i SVR (Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane Landskapsverneområde), Kristiansand
24. januar Kontaktmøte med MOWI kl. 10-10.30, Hundsnes
Møte med dagleg leiar i Ryfylke IKS kl. 12-14.30, ordførarkontoret
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010