Ordføraren sin møteplan

Ordførar sin møteplan
Dato Møte
09. september Møte med rådmann kl. 1300-1400
Val dag, møte i Valstyret kl. 1600
Valvake kantina kl 2000-2400
10. september Kontordag
Valstyret kl 1700-1800
11.september Kontordag
12-13. september Ferie/avspasering. Tidsvis tilgjengeleg på mail/melding/tlf.
Lin Veronica Jacobsen er fungerande ordførar.
Bjørn Laugaland
Ordførar
E-post
Telefon 404 39 010