Prosjektering: Kleppakrysset - Randøy bru

Rogaland fylkeskommune har nyleg etablert ei prosjektgruppe som skal sjå på vidare detaljprosjektering av fylkesveg 4678 og 4680 mellom  Kleppakrysset – Askvik – Hundsnes – Randøy bru, med mål om gjennomføring. Arbeidet tar utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan for vegstrekninga, som mellom anna gir rom for gang- og sykkelveg langs heile strekket, samt utbetringar av kjøreveg.

Klikk for stort bileteProsjektgruppa var denne veka (37) på synfaring langs traseen for å gjere seg kjent med området, vegen og trafikkforholda. Arbeidet dette året vil stort sett gå på prosjektering og kvalitetssikring av plangrunnlaget.

 

Kontaktinfo til Rogaland Fylkeskommune: 
Matthew Millington
Prosjektleder
Mobil + 47 905 99 929
www.rogfk.no