Rådmannen sitt forslag til budsjett

Ventetida er over, her er rådmannen sitt forslag til budsjett for 2021-2024. 

Vidare behandling

  • budsjettkonferanse for formannskapet måndag 23. november
  • behandling i formannskapet tysdag 24. november
  • formannskapet sitt budsjettforslag skal på høyring mellom anna ungdomsrådet, eldrerådet og råd for menneske med nedsett funksjonsevne
  • endeleg vedtak kjem i kommunestyremøte 16. desember