Reguleringsarbeid Nordskår hyttefelt

Norconsult AS varslar på vegne av grunneigar Arthur Kjetil Sandvik oppstart av reguleringsarbeid på gnr 82 bnr 1, Nordskår, Fister.

Planarbeidet går ut på fortetting og utviding av eksisterande hyttefelt, etablering av småbåthamner og tilhøyrande anlegg.

Les meir i VARSLINGSBREVET (PDF, 701 kB)

Merknader skal sendast til:
Norsconsult AS, Lagarhusvegen 5, 4230 SAND
E-post: norconsult-ryfylke@norconsult.com

Frist for merknad 30.septermber 2019.