Seniortaxi

Frå nyttår 2023 treng du ikkje køyra sjølv! Er du over 65 år? Skal du ut på tur, men har ikkje høve til å køyra sjølv?

Om turen går til venebesøk, arrangement, butikkar eller andre formål innanfor Hjelmeland kommune, kan du nå bestilla Seniortaxi på 915 39 703 og betala maks 100 kroner for ein tur.

Sett deg inn i reglane for seniortaxi