Service på høyreapparat

Har du behov for rettleiing og hjelp til stell av høyreapparatet ditt? 

Du kan få hjelp til å sjekke høyreapparatet ditt ved å møte opp ein av desse dagane:

  • Tysdag 8. november kl. 12.00 – 14.00 på Hjelmeland omsorgssenter
  • Tysdag 10 januar kl. 12.00 – 14.00 på Årdal omsorgssenter
  • Tysdag 21. februar kl. 12.00 – 14.00 på Hjelmeland Omsorgssenter
  • Tysdag 28. mars kl. 12.00 – 14.00 på Årdal Omsorgssenter
  • Tysdag 9. mai kl. 12.00 – 14.00 på Hjelmeland Omsorgssenter
  • Tysdag 20. juni kl. 12.00 – 14.00 på Årdal Omsorgssenter