Spelemidlar

Søknadsfristen for å søke om spelemidlar er 10. oktober 2022. Du kan søke om spelemidlar til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, samt nærmiljøanlegg.

Les meir om ordninga