Stenging av eigedomsregisteret

Frå 1. januar 2020 skjer det store endringar i kommune- og fylkeskommunestrukturen. Av tekniske årsaker vil det sentrale eigedomsregisteret (Matrikkelen) bli stengt ein periode. 

  • Matrikkelen stenger fredag 13. desember kl. 18.00
  • Grunnboka stenger fredag 27. desember kl. 20.00
  • For å vere sikker på å få registrert endringar på ein eigedom, vil me i størst mulig grad måtte ferdigbehandle alle saker som skal sendast for tinglysing innan 29. november

Me ber alle som planlegg eigedomsoverdraging i løpet av 2019 om å merke seg dette. Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss eller Statens kartverk. 

Meir informasjon finn du i dette brevet frå Statens Kartverk.