Telefontid for legekontoret

For å frigjer personale slik at dei får tid til å teste personar for covid-19 har legekontoret måtta redusera telefontida. Du kan ringe til legekontoret på tlf. 51 75 71 00 mellom kl. 9.00-11.30 og mellom kl. 13.30-15. Du som har fastlege på Hjelmeland kan også kontakte legen din via e-kontakt på helsenorge.no